Jennifer Winget

Định mệnh tập 155 ngày 3/11

Định mệnh tập 155 ngày 3/11
2/11/2016 - Định mệnh tập 155 - Sunanda tăng giá tiền để chuộc Kumud. Tình cảnh của Kumud ngày càng trở nên khó khăn hơn, cô đau khổ đến tột cùng còn Saras thì vẫn đang cố gắng để cứu thoát cô ra.