iPhone 8

iPhone 8 có thể đính vào quần áo

iPhone 8 có thể đính vào quần áo
24/11/2016 - Với việc sở hữu bằng sáng chế điện thoại màn hình cong và có thể uốn dẻo, Apple có thể làm nên những sự khác biệt cho iPhone 8.