Hơn 4.000 phạm nhân vỡ òa hạnh phúc ngày được đặc xá