hói đầu

Infographic: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Infographic: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam
01/04/2016 - Với lời tuyên thệ khi nhậm chức: "Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó". Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ Chủ tịch quốc hội đầu tiên của Việt Nam.

Infographics - Những lễ hội đầu xuân nổi tiếng ở miền Bắc

Infographics - Những lễ hội đầu xuân nổi tiếng ở miền Bắc
30/01/2016 - Đầu Xuân năm mới, sau Tết cổ truyền người dân miền Bắc lại bước vào những tháng lễ hội cầu lộc, cầu tài, cầu may. Cùng TSGĐ điểm lại những lễ hội cổ truyền nổi tiếng đã đi vào đời sống tâm linh của hàng triệu người mỗi độ Tết đến xuân về.