hội chứng rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể

Vụ nhân viên y tế tự cắt chân: Nhận diện căn bệnh lạ và cách điều trị tâm lý

Vụ nhân viên y tế tự cắt chân: Nhận diện căn bệnh lạ và cách điều trị tâm lý
19/11/2016 - Đây là một bệnh về tâm thần, khi bản đồ não về nhận dạng toàn vẹn cơ thể không nhận dạng 1 phần cơ thể nào đó, sẽ làm cho người bệnh cảm thấy rất khó chịu với phần cơ thể này. Họ luôn có ý định muốn loại bỏ chúng, cho dù có tàn phế sau đó nhưng họ lại cảm thấy vui và hạnh phúc hơn.