Hiền Mai

Siêu bất ngờ tập 21 ngày 22/11

Siêu bất ngờ tập 21 ngày 22/11
21/11/2016 - Siêu bất ngờ tập 21 - Chương trình tuần này hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả và những nghệ sỹ tham gia, họ phải đối mặt với các thí sinh "siêu bất ngờ" - với những tài năng khó đoán này, liệu 5 người chơi có thể bằng những gì được cung cấp