Hàng trăm học viên ở Trung tâm cai nghiện Đồng Nai lại làm loạn