Hai người vợ tập 37

Hai người vợ tập 37 ngày 2/12

Hai người vợ tập 37 ngày 2/12
1/12/2016 - Hai người vợ tập 37 ngày 2/12 - Mẹ Anthony đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ đến từ bố Millet, nhưng ông cũng đang đấu tranh cho chính con gái ông. Cái giá mà tất cả mọi người phải trả với những gì đã xảy ra!