Hai người vợ tập 36

Hai người vợ tập 36 ngày 1/12

Hai người vợ tập 36 ngày 1/12
30/11/2016 - Hai người vợ tập 36 - Bố của Sheila và Millet đã có cuộc cham mặt và thông tin của Sheila sẽ bị kiện ra tòa đã được biết. Những lo lắng của mọi người đối với những khó khăn ở trước mắt. Millet không thể tha thứ cho những người đã làm cô tổn thương.