Hai người vợ tập 32

Hai người vợ tập 32 ngày 27/11

Hai người vợ tập 32 ngày 27/11
26/11/2016 - Hai người vợ tập 32 - Anthony đang phải trả giá cho những gì anh đã gây ra với 2 người phụ nữ, anh là người đã có gia đình nhưng lại muốn xây dựng gia đình với một người khác! Bố mẹ Anthony cũng che giấu cho việc làm của anh và họ đang phải chịu những lời nói "cay nghiệt" từ Millet!