Hai người vợ tập 29

Hai người vợ tập 29 ngày 24/11

Hai người vợ tập 29 ngày 24/11
23/11/2016 - Hai người vợ tập 29 - Sheila đang cố mạnh mẽ để có thể vượt qua nỗi đau mất đi Anthony và bị ba cô cấm không cho gặp Bubot. Millet không thể nào trở lại như trước đây với Anthony dù cô rất cố gắng để khống chế bản thân! Trong khi đó, Alan - em trai Anthony tìm cách giúp đỡ cho Sheila.