Hai người vợ tập 28

Hai người vợ tập 28 ngày 23/11

Hai người vợ tập 28 ngày 23/11
22/11/2016 - Hai người vợ tập 28 - Anh và ba Sheila đánh Anthony vì quá tức giận, họ cũng biết được Sheila biết hết mọi chuyện từ trước đó. Sheila phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, cô phải cách xa Bubot. Trong khi đó, Anthony bàn chuyện cùng Millet rằng anh muốn chu cấp cho mẹ con Sheila!