Hai người vợ tập 27

Hai người vợ tập 27 ngày 22/11

Hai người vợ tập 27 ngày 22/11
21/11/2016 - Hai người vợ tập 27 - Những khó khăn của Millet khi phải trải qua cảm giác bị chồng phản bội. Lựa chọn của Anthony khi đứng giữa 2 người phụ nữ. Ba và anh trai Sheila quyết tìm cho bằng được Anthony để đòi lại công bằng!