Hai người vợ tập 24

Hai người vợ tập 24 ngày 19/11

Hai người vợ tập 24 ngày 19/11
18/11/2016 - Hai người vợ tập 24 - Millet đã gần như ngất đi ở bệnh viện khi chứng kiến cảnh Anthony và Sheila ôm ấp nhau. Sự thật đã được tiết lộ và mọi người cần đối diện với điều đó! Ba mẹ Sheila, Millet và toàn bộ mọi người. Millet xin lỗi Sandy vì những chuyện vừa qua cô đã làm với cô ấy!