Hai người vợ tập 23

Hai người vợ tập 23 ngày 18/11

Hai người vợ tập 23 ngày 18/11
17/11/2016 - Hai người vợ tập 23 - Millet nghi ngờ câu trả lời của Anthony, cô đến tận Sebu để kiểm chứng lời buộc tội của người lạ dành cho chồng cô. Sự thật đã được phơi bay khi Millet nhìn thấy album ảnh cưới của Anthony và Sheila. Anthony vẫn cho rằng Millet chưa biết chuyện anh lấy vợ hai!