Hai người vợ tập 22

Hai người vợ tập 22 ngày 17/11

Hai người vợ tập 22 ngày 17/11
16/11/2016 - Hai người vợ tập 22 - Anthony chọn lựa đứa con đang bị ốm của mình mà từ bỏ buổi tiệc của Ton Ton, Millet và Anthony đã cãi nhau vì chuyện này. Người bạn của gia đình Sheila đã tìm đến Millet, anh ta muốn nói ra sự thật về Anthony! Sheila nhận ra rằng mình đã quá sai lầm, cô là người đã cướp mất đi thời gian của Anthony dành cho Millet!