Hai người vợ tập 14

Hai người vợ tập 14 ngày 9/11

Hai người vợ tập 14 ngày 9/11
8/11/2016 - Hai người vợ tập 14 - Sau tất cả đám cưới của Anthony và Cheila đã diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người, trong đó có Sandi. Không thể để cho Anthony có thể làm những chuyện gây tổn thương cho Millet nữa, Sandi đã quay lại cảnh diễn ra đám cưới của Anthony với ý định để Millet biết hết sự thật.