Hai người vợ tập 13

Hai người vợ tập 13 ngày 8/11

Hai người vợ tập 13 ngày 8/11
7/11/2016 - Hai người vợ tập 13 - Anthony Real đã sống cùng người vợ của mình tên Millet vô cùng hạnh phúc trong 10 năm qua, họ đã nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng sự dối lừa dường như đã đánh mất đi tất cả khi Anthony có một cô nhân tình, cô gái này đã có với Anthony một đứa con!