Gửi bài cộng tác

Nếu được chọn đăng tải, bài viết của bạn có thể sẽ được biên tập, chỉnh sửa lại cho phù hợp với tiêu chí chung của tòa soạn tamsugiadinh.vn
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để thuận tiện cho việc liên lạc và gửi nhuận bút.
Trân trọng cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chúng tôi!

Vui lòng nhập nội dung theo mẫu sau

Mục Lục

Tiêu đề

Nội dung

Thông tin liên hệ tác giả

Thông tin thanh toán nhuận bút

Lưu ý chung

* Tamsugiadinh không sử dụng các bài viết đã từng được sử dụng, đăng tải từ nguồn báo/tạp chí/trang thông tin khác trước đó.

* Trường hợp bạn không điền đầy đủ thông tin phần dành cho tác giả, tòa soạn có thể gặp khó khăn trong việc liên lạc và ghi nhận các thông tin chính xác của bạn và ảnh hưởng tới việc gửi nhuận bút cho đóng góp của bạn.