Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!

Đừng thiên vị thế chứ, khi anh chàng “Thứ Sáu” luôn được săn đón với niềm hân hoan nhiệt thành thì mình – “Thứ Hai” lại bị kỳ thị và ghét bỏ. Đừng xa lánh mình nhé, bởi vì…
Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!
Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!
loading...

 Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!

Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!

Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!

Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!

Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!

Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!

Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!

Thứ Hai không xấu! Hãy yêu thương Thứ Hai!

Hàn Vân

Việt hóa từ BS

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình