Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Không phải ngẫu nhiên mà thế giới chỉ có ngày Quốc tế phụ nữ mà không hề có ngày quốc tế đàn ông. Từ ngàn năm qua, phụ nữ luôn là chủ đề bất tận của mỗi thời đại. Ngày 8/3 lại đến, cùng điểm lại những câu danh ngôn bất hủ nói về một nửa huyền bí của thế giới này.
Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ
Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ
loading...

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ


Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

Ngày 8/3 nhớ những danh ngôn bất hủ về phụ nữ

 

 

Ly Côn 

 

 

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình