Chồng chán thì bỏ, nhưng "nó" không thể không có chỉ 1 ngày!

Dù bạn giàu có hay đang thời kỳ khốn khó, dù bị chồng hay la ó hay hắn là ma xó giữ tiền... Thì chị em ạ, muốn đi xa, đến nơi tốt, giúp đời mình sung sướng trên mỗi bước chân, nhất thiết cần có 10 đôi giày này.
Chồng chán thì bỏ, nhưng "nó" không thể không có chỉ 1 ngày!
Chồng chán thì bỏ, nhưng "nó" không thể không có chỉ 1 ngày!
loading...

Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!

 Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!

Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!

Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!

Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!

Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!

Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!

Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!

Chồng chán thì bỏ, nhưng nó không thể không có chỉ 1 ngày!

Ảnh gốc: Popsugar

Thiết kế và tư vấn: Trịnh

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình