Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Có thể các tín đồ thời trang sành điệu sẽ chi hàng triệu đồng để sở hữu một cặp kính chất chơi, nhưng bạn hãy để dành tiền đó để mua giày đẹp hay váy đẹp đi, hoặc là mua liền một lúc vài cặp kính râm siêu rẻ để thay đổi cả tuần.
Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista
Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

 

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

 

 

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

 

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

 Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista

Mua tại đây

Chẳng cần đến 300 nghìn cũng sắm được kính râm như fashionista 

Mua tại đây

 

THAM KHẢO CÁCH CHỌN KÍNH HỢP KHUÔN MẶT 

 Video: GreatEasternVN

Eve Nguyễn

(Tổng hợp)

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình