Tổng thống Obama - "Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội"

Trong bài phát biểu mới nhất gần 30 phút của mình ở Hà Nội, ông chủ nhà Trắng đã có nhiều phát ngôn ấn tượng chân thành và rất gần gũi với người dân Việt Nam.

 

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Ly Côn

Theo Màn ảnh sân khấu

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình