Tình -

Tổng thống Obama - "Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội"

 

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Tổng thống Obama - Đêm qua tôi đã ăn thử bún chả và uống vài chai bia Hà Nội

Ly Côn

Theo Màn ảnh sân khấu


    
Tâm Sự Gia Đình