Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

Là một người cha, ai cũng mong cho con cái của mình được hạnh phúc trọn vẹn, đặc biệt là những người cha có con gái. Hãy lắng nghe và cảm nhận lời cha răn dạy con gái khi chọn cho mình một người bạn đời bạn nhé!

 Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

 Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

 Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

 Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

 Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

 Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

 Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên... 

 Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

Mai mọt

(Theo Tâm sự gia đình)

 

Con gái à, khi yêu một người đàn ông con nên...

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình