Giới trẻ ngày nay lười đọc sách

Giới trẻ ngày nay lười đọc sách: Văn hóa đọc bị triệt tiêu và “lỗi” của giáo dục

Giới trẻ ngày nay lười đọc sách: Văn hóa đọc bị triệt tiêu và “lỗi” của giáo dục
24/11/2016 - Bớt giờ học những môn ai cũng biết là hình thức và vô bổ đi, thậm chí cắt bớt một phần kiến thức đang dạy đi, xem thử có chết ai không, chúng ta tin là không, mà trái lại học trò của ta sẽ thông minh hơn, thoải mái, tự tin, chủ động, sáng tạo hơn. Nên dành thì giờ cho các em đọc sách.