Giấc mơ thiên đường tập 9/11

Giấc mơ thiên đường tập 47 ngày 9/11

Giấc mơ thiên đường tập 47 ngày 9/11
8/11/2016 - Giấc mơ thiên đường tập 47 - Vì Pregya đã giúp Abhi thoát khỏi rắc rối nên dần dần Abhi đã có thiện cảm hơn với cô, giữa hai người cũng có mối liên hệ ràng buộc vô hình mà chính họ cũng không thể nhận ra. Bà Daddi nhìn Pregya và Abhi cảm thấy rất vui mừng.