Giấc mơ thiên đường tập 56

Giấc mơ thiên đường tập 56 ngày 18/11

Giấc mơ thiên đường tập 56 ngày 18/11
17/11/2016 - Giấc mơ thiên đường tập 56 - Abhi muốn đuổi Pragya ra khỏi nhà nhưng anh không biết phải nói làm sao cho bà nội hiểu và không bị tổn thương. Bà Sarla lo sợ Pragya bị bên nhà chồng đuổi ra khỏi nhà đến mức lên cơn đau và ngất đi! Sự lo lắng của Pragya với mẹ Sarla!