Giấc mơ thiên đường tập 48

Giấc mơ thiên đường tập 48 ngày 10/11

Giấc mơ thiên đường tập 48 ngày 10/11
9/11/2016 - Giấc mơ thiên đường tập 48 - Bulbul vẫn không thể nào quên được hình ảnh của Burap trong lòng mình, cô yêu Burap và điều đó không thể nào thay đổi được. Hoàn cảnh éo le của Pregya khi bên ngoài thì như được Abhi yêu thương nhưng thực chất luôn bị Abhi ghét bỏ.