Giấc mơ thiên đường tập 45

Giấc mơ thiên đường tập 45 ngày 7/11

Giấc mơ thiên đường tập 45 ngày 7/11
6/11/2016 - Giấc mơ thiên đường tập 45 - Pregya bị say rượu nên không thể kiểm soát được hành vi của mình, Abhi phải cố gắng hết sức để không cho Pregya gây ra tai họa. Trong lúc say, Pregya đã nói rằng người Burap yêu không phải là cô, mọi người đã nhầm hết rồi!