Giấc mơ thiên đường tập 39

Giấc mơ thiên đường tập 39 ngày 1/11

Giấc mơ thiên đường tập 39 ngày 1/11
1/11/2016 - Giấc mơ thiên đường tập 39 - Đám cưới của Alia và Burap diễn ra và BulBul không hề muốn chuyện này xảy ra. Kế hoạch hãm hại Pregya của Alia lại được bắt đầu khi sự chán ghét lần nhau của con người ngày càng tăng.