Giấc mơ thiên đường tập 25/11

Giấc mơ thiên đường tập 63 ngày 25/11

Giấc mơ thiên đường tập 63 ngày 25/11
24/11/2016 - Giấc mơ thiên đường tập 63 - Pragya và Abhi sợ hãi trong ngôi nhà bỏ hoang với một người đàn ông xa lạ, sự sợ hãi khiến Abhi luôn đi theo Pragya. Họ phát hiện ra người đàn ông lạ cố tình dọa ma! Tanu tức giận vì Abhi đến muộn mà không báo với cô!