Geum Bi của cha

Geum Bi của cha - Oh my Geum Bi tập 3 ngày 23/11

Geum Bi của cha - Oh my Geum Bi tập 3 ngày 23/11
22/11/2016 - Geum Bi của cha - Oh my Geum Bi tập 3 - Geum Bi đe dọa bố của mình rằng sẽ gọi báo cảnh sát nếu còn lừa dối cô Kang Hae. Gaum Bi còn bảo bố hãy tỉnh mộng đi vì đấy chỉ làm mình thêm tổn thương mà thôi.