gây mê

Những ai có nguy cơ cao phản ứng với thuốc gây mê?

Những ai có nguy cơ cao phản ứng với thuốc gây mê?
26/12/2016 - Gây mê là một công đoạn quan trọng nhằm giúp bệnh nhân không bị đau đớn khi được can thiệp y tế. Nhưng nhiều bệnh nhân do dị ứng với thuốc sẽ sốc phản vệ, tử vong nhanh khi nhân viên y tế chưa kịp can thiệp gì.