Gần 10 tên côn đồ xông vào bệnh viện hành hung nhân viên y tế