foever young

Tuổi thanh xuân phần 2 tập 9 ngày 1/12

Tuổi thanh xuân phần 2 tập 9 ngày 1/12
30/11/2016 - Tuổi thanh xuân phần 2 tập 9 - Nhã Phương tuyệt vọng hỏi Kang Tae Oh còn nhớ cô không? Một lần nữa hy vọng trở về chính vì điều ấy mà Nhã Phương nhất quyết không từ bỏ Junsu. Mời các bạn đón xem.