fbi giải oan cho bà clinton

FBI chính thức giải oan cho bà Hillary Clinton

FBI chính thức giải oan cho bà  Hillary Clinton
7/11/2016 - Ngày 6/11, FBI tuyên bố kết thúc việc điều tra các email của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton và kết luận không có dấu hiệu sai phạm hình sự.