dũng

Hợp đồng hôn nhân tập 25 ngày 21/11

Hợp đồng hôn nhân tập 25 ngày 21/11
20/11/2016 - Hợp đồng hôn nhân tập 25 - Phong quyết định rời khỏi Quỳnh vì Quỳnh chuẩn bị kết hôn với người chồng sắp cưới. Dũng thì vẫn đang cặp kè với bồ mới. Cuộc sống của Quỳnh rồi sẽ đi về đâu?