đồng tính không phải là căn bệnh rối loạn tâm lý

Yêu đồng tính: Phải vượt qua chính mình

Yêu đồng tính: Phải vượt qua chính mình
29/11/2016 - Mặc dù ngày nay xã hội đã không còn nhiều kỳ thị với người đồng tính, nhưng chính bản thân họ cũng khó vượt qua để công khai giới tính của mình.