Dòng nhớ tập cuối

Dòng nhớ tập 34 ngày 8/11 (Tập cuối)

Dòng nhớ tập 34 ngày 8/11 (Tập cuối)
7/11/2016 - Dòng nhớ tập 34 - Những cảm giác bất an của Hiền khi không có Nghĩa và Ân bên cạnh. Nghĩa vẫn không hết ác cảm với Thà và thậm chí còn đuổi Thà đi, hãy tránh xa khỏi gia đình của cậu. Sự thật rồi cũng sẽ bị lộ khi con người trở nên yếu lòng.