Dòng nhớ tập 33

Dòng nhớ tập 33 ngày 7/11

Dòng nhớ tập 33 ngày 7/11
6/11/2016 - Dòng nhớ tập 33 - Huệ biết được bộ mặt thật của Hải nên nói những lời thẳng thắng nhưng Hải không hề quan tâm và còn đe dọa lại Huệ, ông Năm Quỳnh tạm hoãn đám cưới giữa Huệ và Hải. Hiền mong Thà có thể nhớ lại những chuyện trước đây!