Dòng nhớ tập 31 ngày 4/11

Dòng nhớ tập 31 ngày 4/11

Dòng nhớ tập 31 ngày 4/11
3/11/2016 - Dòng nhớ tập 31 - Bị Lệ Kiều lừa gạt mà Nghĩa đã ăn trộm đồ trang sức của mẹ mang đi bán. Thà phát hiện ra chuyện này vì luôn đi theo Nghĩa. Huệ tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bố và Hải nên biết được âm mưu của 2 người với Nghĩa. Sau đó, Nghĩa cũng biết được âm mưu này do chính tai cậu nghe được.