Dòng nhớ tập 29 ngày 2/11

Dòng nhớ tập 29 ngày 2/11

Dòng nhớ tập 29 ngày 2/11
2/11/2016 - Dòng nhớ tập 29 - Nghĩa dần xa vào những tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè do Lệ Kiệu dụ dỗ. Thà thấy Nghĩa không như trước kia nên cố ngăn cản, nhưng điều đó càng làm cho Nghĩa ghét Thà hơn trước. Liệu Nghĩa có vì những cám dỗ của cuộc đời mà rời bỏ gia đình hay không?