Dòng nhớ tập 28

Dòng nhớ tập 28 ngày 1/11

Dòng nhớ tập 28 ngày 1/11
1/11/2016 - Dòng nhớ tập 28 - Những ngang trái của cuộc đời đến với các nhân vật khiến cho người xem phải suy ngậm về cuộc đời của mình. Bộ phim mang lại những bài học có ý nghĩa đối với bất cứ ai. Những tình tiết tiếp theo xoay quanh rắc rối mà Nghĩa gặp phải khi làm bạn với Huệ.