Dòng nhớ tập 26

Dòng nhớ tập 26 ngày 29/10

Dòng nhớ tập 26 ngày 29/10
29/10/2016 - Dòng nhớ tập 26 - Nỗi lòng của Ân khi không thể ở bên cạnh Thà trong những ngày tháng như hiện tại. Nghĩa cảm thấy xấu hổ khi bị bạn bè trêu chọc khi thấy Thà ngày nào cũng đến đón Ân và khi nghe thấy bạn nói có khi nào Thà là mẹ của Nghĩa hay không thì Nghĩa vô cùng bực bội.