Dòng nhớ tập 23 ngày 26/10

Dòng nhớ tập 23 ngày 26/10

Dòng nhớ tập 23 ngày 26/10
26/10/2016 - Dòng nhớ tập 23 - Bà Hai chính thức có lời muốn cậu Út nhà mình lấy cô Tư. Quá nhớ thương con mà Thà chỉ biết ngắm con trai mình từ xa và cô cũng chỉ dám lén đến đưa đồ chơi cho Nghĩa mà không để cho Ân biết. Hiền biết trong lòng Ân vẫn luôn có hình bóng của Thà, không thể nào quên được!