đổi họ cho con

Chán chồng, có được sửa giấy khai sinh cho con mang họ mẹ?

Chán chồng, có được sửa giấy khai sinh cho con mang họ mẹ?
31/10/2016 - Anh ấy không những nhậu nhẹt, cờ bạc mà còn thường xuyên bạo hành tôi, con cái anh ấy gần như chẳng bao giờ ngó ngàng tới. Tôi muốn ly hôn và làm lại giấy khai sinh cho con theo họ mẹ. Vậy thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con thế nào, nhờ luật sư tư vấn giùm?