Đoán định sướng khổ đời người qua tướng nhân trung xấu hại

Đoán định sướng khổ đời người qua tướng nhân trung xấu, hại

Đoán định sướng khổ đời người qua tướng nhân trung xấu, hại
30/11/2016 - Xem tướng mặt, người giỏi còn có thể bao quát được toàn diện cuộc đời, tính cách của người đối diện chỉ bằng cách nhìn nhân trung. Tùy theo từng kiểu nhân trung, ta có thể đoán định đối phương sống thọ hay yểu, sinh con gái hay trai, ham muốn giường chiếu điều độ ra sao và tâm thiện ác đến mức nào.