định mệnh tập 170

Định mệnh tập 170 ngày 18/11

Định mệnh tập 170 ngày 18/11
17/11/2016 - Định mệnh tập 170 - Sự thật về Kapi đã được tiết lộ nhưng kẻ đã gây ra những tai nạn đó không bị buộc tội do chưa có bằng chứng xác thực. Liệu nhân chứng có ra chứng minh sự thật hay không?