định mệnh tập 169

Định mệnh tập 169 ngày 17/11

Định mệnh tập 169 ngày 17/11
16/11/2016 - Định mệnh tập 169 - Trong tình thế bắt buộc giữa em trai và vợ của mình. Liệu Saras sẽ lựa chọn cứu ai? Là Kumud hay là Kapi em trai anh? Thần linh liệu có bảo vệ cho những con người này một lần nữa?